Ardoo4u

Ardoo4u
Rok
Klient
Ardoo4u
Segment
Technológie
Služby
Firemná identita
Zadanie

Vytvoriť identitu pre novovznikajúcu spoločnosť ponúkajúcu technologickú novinku v podobe zariadenia, ktoré svojmu majiteľovi pomôže vďaka aplikácii a HW vybaveniu nájsť rôzne predmety v domácnosti, na chate či v sklade jeho firmy.

Riešenie

Pri navrhovaní logotypu sme vychádzali z myšlienky Lost ‘n’ found, t.j. Stratené a nájdené. Grafická časť v sebe vďaka symbolom kombinuje koncept myšlienky strateného v podobe tvaru kruhového bludiska a koncept nájdeného v podobe lupy.

Pri návrhu nového loga sme vytvárali skice základných nápadov a konceptov. Tu sme sa neobmedzovali formálnymi pravidlami, ale skúšali rôzne možnosti.

Zvážili sme farebnosť loga. Vybrali sme farby, ktoré sú vizuálne príjemné a súvisia s identitou značky.

Máte záujem o vytvorenie výnimočnej a funkčnej korporátnej identity? Radi vám pomôžeme.

Stratégia
  • Návrh loga
  • Tvorba dizajn manuálu

Tvorba loga, vizuálnej identity pre ardoo4u

Výsledky
01
Tvorba nového loga