Omnichannel

Efektívny nástroj získavania pozornosti.

Dokonalá harmónia komunikácie značky, ktorej stredobodom je zákazník. Omnichannel je ako multikanálový marketing na steroidoch. Vyžaduje si nový spôsob myslenia. Hlavným cieľom je poskytnúť spotrebiteľovi dokonale plynulý zážitok od prvotného kontaktu so značkou až po opätovný nákup.

Cieľom omnichannel marketingu je zjednotiť všetky komunikačné kanály značky. Jej komunikácia tak pôsobí konzistentne. Prechod medzi jednotlivými kanálmi je natoľko plynulý, že zákazník nadobúda dojem komunikácie s jednou osobou, ktorou je v konečnom dôsledku značka samotná. Vďaka omni môžu zákazníci začať nákup v aplikácii a dokončiť ho v predajni. Môžu začať riešiť svoj problém na sociálnej sieti a dokončiť ho na linke podpory bez toho, aby ho museli opätovne vysvetľovať. Z centra kanálov tak vystupuje značka a púšťa doňho zákazníka.

Uvedomuje si totiž, že
zákazník je na prvom mieste.

multikanálový marketing na steroidoch
stredobodom je zákazník
plynulý spotrebiteľský zážitok od prvého kontaktu
konzistentnosť
dokonalá harmónia komunikácie v offline aj online

Poďte si to imagons