brkv

brkv
Rok
Klient
brkv
Segment
Nezisková organizácia
Služby
Firemná identita
Zadanie

Bildung, Reisen und Kultur Verein je nezisková organizácia so sídlom vo Viedni, ktorá propaguje základné európske hodnoty prostredníctvom organizovania a účasti na miestnych aj medzinárodných projektoch s cieľom podporovať neformálne vzdelávanie a zručnosti mladých ľudí.

Riešenie

Vytvoriť logo a korporátnu identitu pre spoločnosť s takýmto širokým zameraním bola pre nás veľká výzva. Pracovali sme s modernou typografiou oživenou o 4 farebné prvky, ktoré zdôrazňujú dynamiku a medzinárodné pôsobenie organizácie. Výsledkom je logo, ktoré výborne reprezentuje činnosť a hodnoty organizácie.

Máte záujem o vytvorenie výnimočnej a funkčnej korporátnej identity? Radi vám pomôžeme.

Stratégia
  • Návrh loga
  • Tvorba dizajn manuálu

Tvorba loga pre brkv

Výsledky
01
Tvorba nového loga