Dobré srdce

Dobré srdce
Rok
2019-2023
Klient
Dobré srdce
Segment
Národná cena
Služby
Reklamná kampaň
Zadanie

S Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku spolupracujeme od úplného začiatku. Od prvej organizácie ankety Dobré srdce v roku 2019 sme sa mali možnosť opätovne každý rok podieľať na vytvorení novej kreatívnej idey kampane (o výsledku minuloročnej kampane si môžete prečítať v tomto článku). V roku 2022 nám organizátori znovu zverili do rúk marketingové zastrešenie kampane - a my sme mali tú česť sa na projekte zúčastniť ako jeden z hlavných mediálnych partnerov. 

Cieľ kampane Dobré srdce

Východiskovým bodom ankety je nájsť a oceniť najlepších zamestnancov v sociálnych službách. Tí sú často prehliadaní a nedostatočne ohodnotení. Poslaním Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce je upozorniť na ich šľachetnosť a vôľu v danej oblasti napriek tomu zotrvať. Môže pritom ísť o pracovníkov v sociálnych zariadeniach aj súkromné osoby. Našim zadaním bola tvorba kreatívneho návrhu celej kampane. 

Kampaň mala viesť k zvýšeniu povedomia o téme sociálnych služieb a informovať verejnosť o ocenení Dobré srdce s primárnym zámerom zberu prihlášok do ankety Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce 2022. 

Riešenie

Tvorba reklamného videospotu

Pod našimi rukami vznikol videospot použitý v televíznej aj online reklame, ktorého hlavným odkazom bolo, že drobná i veľká pomoc je rovnako dôležitá. V duchu tejto dôležitej myšlienky sa niesla aj tvorba sprievodného contentu, vrátane obsahu sociálnych sietí. Kampaňou sme v ľuďoch podporili rozhodnutie poukázať na drobné - veľké činy konkrétnych pracovníkov v sociálnych službách, ktorí svoju veľkosť dokazujú starostlivosťou o ľudí, ktorí to potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných. 

Organizácia slávnostného galavečera

Ako mediálny partner sme pomáhali aj s organizáciou eventu v poradí tretieho galavečera, ktorý sa konal v priestoroch Starej tržnice dňa 22. septembra 2022. Vďaka úspešne nastavenej kampani sa nám podarilo získať zodpovedajúce množstvo prihlášok na ocenenie Dobré Srdce, z ktorých vzišli víťazi celkovo v siedmych kategóriách. Tí boli následne odprezentovaní na galavečeri.

Stratégia
  • kreatíva
  • tvorba videospotu
  • tvorba a správa kampane
  • organizácia eventu

Výsledky
01
Zvýšenie povedomia a podpora hlasovania v ankete Dobré srdce
02
Úspešné zorganizovanie slávnostného galavečera
03
Tvorba videospotu

Poďte si to imagons