Ekvoia Capital

Ekvoia Capital
Rok
Klient
Ekvoia Capital
Segment
Financie, reality
Služby
Firemná identita
Zadanie

Spoločnosť Ekvoia Capital pôsobí v odvetviach financií, realít, lekární, developmentu a e-commerce. V imagons sme sa zhostili tvorby loga. Požiadavkou pri jeho tvorbe bolo, aby zobrazovalo dominantné veľké sekvoje. Práve sekvoje symbolizujú stabilitu spoločnosti a 4 hlavné piliere jej podnikania a poskytovania služieb.

Riešenie

Vo finálnom návrhu loga zaujala dominantnú pozíciu symbolika inšpirovaná sekvojami. Štyri mohutné piliere, vyrastajúce zo stabilnej, pevnej zeme k výšinám úspechu. Na druhý pohľad je možné si v logu všimnúť tvar koruny, ktorá symbolizuje silu, istotu, vedúce postavenie na trhu.

Pri výbere fontu bolo potrebné zohľadniť nadčasovosť značky, jej názvu a cieľa. Zvolený font prináša do dizajnu odkaz na históriu aj budúcnosť použitím verzie fontu upravenej pre digitálne prostredie. Sekundárny doplnkový font je kontrastom k primárnemu, čím vzniká rovnováha medzi parciálnymi elementami dizajnu loga pre značku Ekvoia Capital. Logo pôsobí elegantne, konzervatívne, zároveň však výrazne definuje úspešné a silné podnikanie.

Máte záujem o vytvorenie výnimočnej a funkčnej korporátnej identity? Radi vám pomôžeme.

Stratégia
  • Návrh loga
  • Tvorba dizajn manuálu

Tvorba loga pre Ekvoia Capital

Výsledky
01
Tvorba nového loga