Kerkosand

Kerkosand
Rok
2017
Klient
Kerkosand
Segment
Nerastné suroviny
Služby
Organizácia eventu
Zadanie

Významná výrobná spoločnosť z oblasti nerastných surovín Kerkosand nás poverila požiadavkou na zabezpečenie eventu pre svojich obchodných partnerov pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti

Riešenie

I napriek náročnejším požiadavkám klienta aj vrátane záujmu realizácie celého eventu vo vonkajších priestoroch areálu spoločnosti, sme mali za cieľ zabezpečiť koncept a celý event tak, aby naň zamestnanci aj klienti ešte dlho v dobrom spomínali.

Organizácia nezabudnuteľného eventu

Celý event sa niesol v duchu 4 ročných období, kde sa hostia behom jedného dňa preniesli cez celoročné - 365 dňové fungovanie spoločnosti Kerkosand. Ročné obdobia boli ústrednou tematikou celého eventu, či už v technickom zabezpečení, výzdobe a dekoráciách, doplnkových aktivitách ale aj v pestrom programe a cateringu. Na pódiu sa predstavili rôzni hudobníci, tanečníci a showmani. Programom po celú dobu sprevádzal skvelý moderátor Matúš Krnčok. 

Podarilo sa nám zariadiť aj slnečné počasie a aj vďaka tomu celý deň vyšiel podľa predstáv. Všetci pozvaní hostia si odniesli nezabudnuteľné zážitky, čím sme dosiahli maximálnu spokojnosť klienta aj jeho obchodných partnerov a zamestnancov.

Stratégia
  • príprava pozvánok
  • zabezpečenie cateringu 
  • technické zabezpečenie
  • vyzdobenie budovy
  • zabezpečenie staffu (čašníci, barmani, hostesky)
  • organizácia počas celého trvania akcie

Výsledky
01
Úspešné zorganizovanie eventu pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti