Adventný kvíz

Kvíz bol dňa 22.12.2023 ukončený a vyhodnotený.

 

Ďakujeme všetkým za účasť a výhercovi srdečne blahoželáme.