Manitek

Manitek
Rok
2023-2024
Klient
Manitek
Segment
Financie
Služby
Tvorba tlačovín
Zadanie

Účtovná kancelária Manitek je spoľahlivou voľbou pre malé a stredné podniky, ktoré chcú mať pod kontrolou (nielen) účtovníctvo. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z rôznych oblastí prináša odborné komplexné riešenia a výsledky podložené dátami.

Okrem návrhu a nasadenia nového webu a správy sociálnej siete LinkedIn sme dostali za úlohu vytvoriť viaceré tlačové materiály.
 

Riešenie

Jedným z našich prvých zadaní pre klienta bola tvorba propagačnej brožúry, ktorá v skratke predstavuje spoločnosť Manitek a jej služby. 

Na tvorbe brožúry sme sa podieľali graficky aj textovo. Naším hlavným cieľom bolo, aby brožúra komunikovala všetky dôležité informácie a zároveň aby bola v súlade s hlavným odkazom spoločnosti. Najvyššou prioritou Manitek je poskytovať vysoko profesionálne služby v oblasti účtovníctva a vnútropodnikového riadenia spoločností a brožúra tento odkaz výborne odkomunikovala

Stratégia
  • Grafický návrh brožúry
  • Copywriting

Tvorba tlačovín pre Manitek

Výsledky
01
Grafický návrh tlačovín
02
Copywriting