Ministerstvo financií

Ministerstvo financií
Rok
Klient
Ministerstvo financií
Segment
Ministerstvo financií
Služby
Grafické návrhy pre publikácie
Zadanie

Našou úlohou bola tvorba grafických návrhov publikácií pre Ministerstvo financií - Občasník a Príručka SK PRES. Publikácie informujú o aktuálnych aktivitách predsedníckeho tria, o témach a prioritách jednotlivých výborov a pracovných skupín ako aj o zaujímavostiach o partneroch Slovenska v rámci tria Malte a Holandsku.

Riešenie

Návrh dizajnu brožúry

Navrhli sme nový, moderný a prehľadnejší layout brožúr s jednoduchými grafickými prvkami. V rámci celkového redizajnu sme výslednej publikácii zredukovali počet farieb a zadefinovali nový štýl obálok pozostávajúcich z dominantnej fotografie a typografického logotypu. Kombináciou zaujímavých prvkov a prehľadného layoutu sme tak splnili účel zadávateľa.

Stratégia
  • Návrh nového dizajnu layoutu brožúr

Výsledky
01
Redizajn layoutu brožúr