Naše Bernolákovo

Naše Bernolákovo
Rok
Klient
Naše Bernolákovo
Segment
Reality
Služby
Komplexné marketingové služby
Zadanie

Vytvoriť reklamnú kampaň, ktorá všetky benefity projektu odkomunikuje potenciálnym záujemcom a presvedčí ich zamyslieť sa nad možnosťou, že Naše Bernolákovo sa môže stať ich vysnívaným domovom.

Riešenie

Pri vytváraní identity a komunikačnej stratégie sme vychádzali z potrieb cieľovej skupiny – mladých ľudí a rodín, ktoré túžia po vlastnom bývaní v blízkosti Bratislavy. Výstupom bola korporátna identita, web stránka, samotná kreatíva a nasadenie reklamnej kampane, propagačné materiály, správa sociálnych médií a mnoho ďalšieho.

Máte záujem o vytvorenie výnimočnej a funkčnej korporátnej identity? Radi vám pomôžeme.

Stratégia
  • Tvorba korporátnej identity
  • Tvorba web stránky
  • Kreatíva
  • Grafické materiály
  • Tvorba a správa kampaní

Komplexný marketing pre Naše Bernolákovo

Výsledky
01
Korporátna identita
02
Kreatívne idey
03
Tvorba webu
04
Príprava grafických materiálov
05
Tvorba a správa kampaní