Nordsee

Nordsee
Rok
2022-2023
Klient
Nordsee
Segment
Reštaurácia
Služby
Reklamná kampaň
Zadanie

So značkou Nordsee spolupracujeme ako marketingový partner od roku 2021. Dostali sme možnosť brand podporiť strategicky aj kreatívne. Gro našej práce pozostáva z tvorby kreatívy, grafických materiálov, správy sociálnych sietí a kampaní, výberu vhodných komunikačných kanálov a vytvárania contentu pre prostredie sociálnych sietí Facebook a Instagram.

Počas našej spolupráce sme klientovi Nordsee navrhli realizovanie kampane, ktorej cieľom malo byť budovanie povedomia o brande a podpora vernostného systému. Výzva, ktorou sme spoločne vykročili do nového roka znela: vytvorenie kreatívnej brandovej kampane s cieľom zvýšiť predaje a zároveň tvorba kampane, ktorá mala podporiť registráciu zákazníkov do vernostného programu a aktívne zbieranie a využívanie bodov. 

Riešenie

Tvorba komplexnej marketingovej kampane

Klientovi sme navrhli kreatívu kampane s brandovým názvom „Kraľujeme morským jedlám.“ Úlohou kampane bolo zdôraznenie myšlienky, že Nordsee je dobre známou a obľúbenou značkou špecializujúcou sa na morské jedlá. Pre účely zvýšenia nárastu registrácií do klubu Nordsee sme sa rozhodli rozbehnúť súťaž „Zbieraj korunky a vyhraj kráľovskú hostinu.“ Princíp súťaže spočíva v zbieraní bodov na vernostný účet, pričom víťazom sa stane účastník súťaže, ktorý v období od 16.1. do 31.3.2023 nazbiera najviac „koruniek“ - vernostných bodov.

Zadanie zahŕňalo prípravu, realizáciu, analýzu a správu brandovej kampane a kampane zameranej na návštevnosť webu v online prostredí a registráciu do vernostného programu. Zároveň sme kampaň realizovali v offline priestore prostredníctvom tlačených materiálov ako sú letáky, polepy výťahov v obchodných centrách, táckové papiere a pod., vďaka čomu sme mali možnosť zasiahnuť väčší okruh recipientov.

Výborné výsledky kampane

Výsledkom kampaní v priebehu mesiaca a pol je, že sa do vernostného systému zaregistrovala viac ako polovica aktívnych členov vernostného systému. Zákazníci sa oveľa viac zaujímajú o brand Nordsee a vernostný program ako taký vďaka tomu, že vidia aktívnu komunikáciu značky ako v online, tak v offline priestore.

Ak sa pozrieme na čísla, tak kampaň priniesla o 213% viac preklikov, o 164 % viac nových používateľov a o 296 % viac zobrazení Nordsee webu. Celkový dosah kampaní na sociálnych sieťach je viac ako 90 tisíc ľudí a kampane viedli k zvýšeniu preklikov na web o viac ako 61 % a k zvýšenej návštevnosti profilu až o 217 %. Ak ste práve na nejakú lahodnú morskú špecialitu dostali chuť aj vy, tak neváhajte a využívajte výhody vernostného programu pri najbližšej návšteve Nordsee tiež.

Máte záujem o nasadenie efektívnej reklamy s podobnými skvelými výsledkami v prostredí Google Ads alebo Facebook Meta? Radi Vám pomôžeme.

Stratégia
  • Kreatíva
  • Grafické materiály
  • Správa sociálnych sietí
  • Tvorba kampaní
  • Tvorba contentu

Príprava tlačovín pre offline kampaň Nordsee Kraľujeme morským jedlámSpráva sociálnych sietí a propagácia kampane Kraľujeme morským jedlám pre Nordsee

Výsledky
01
Brand awareness
Zákazníci sa oveľa viac zaujímajú o brand Nordsee a vernostný program ako taký vďaka tomu, že vidia aktívnu komunikáciu značky ako v online, tak v offline priestore.
02
+213 % preklikov
Celkový dosah kampaní na sociálnych sieťach je viac ako 90 tisíc ľudí.
03
+296 % zobrazení webu
Kampane viedli k zvýšeniu preklikov na web o viac ako 61 % a k zvýšenej návštevnosti profilu až o 217 %.

Poďte si to imagons