ProCare

ProCare
Rok
Klient
ProCare
Segment
Zdravotná starostlivosť
Služby
Reklamná kampaň
Zadanie

Spoločnosť ProCare na Slovensku prevádzkuje sieť súkromných zdravotníckych zariadení s rovnomenným názvom. Cieľom je poskytovať svojim zákazníkom najvyšší možný štandard v oblasti zdravotnej starostlivosti a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne služby v oblasti diagnostiky ako aj prístupu k pacientovi.

Riešenie

Reklamná kampaň mala za úlohu podporiť predaj produktov spoločnosti a zabezpečiť kapitáciu nových klientov. Kampaň bola nasadená výlučne offline a prostredníctvom rôznych POS materiálov komunikovala všetky benefity, ktoré sú pre klientov pripravené.

Stratégia
  • Kreatíva
  • Grafické materiály
  • Tvorba offline kampane
  • Nasadenie offline kampane

Tvorba offline reklamnej kampane pre ProCare

Výsledky
01
Kreatívne idey
02
Grafické a textové materiály
03
Offline kampaň