img

Dobré

srdce

Dobré srdce

Ocenenie Dobré srdce 2022

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku už štvrtým rokom plní svoje mimoriadne významné poslanie. Cieľom asociácie je prostredníctvom ocenenia Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce morálne oceniť a poukázať na činy jednotlivých pracovníkov v sociálnych službách. 
 

ZADANIE
S Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku spolupracujeme od úplného začiatku. Od prvej organizácie ankety Dobré srdce v roku 2019 sme sa mali možnosť opätovne každý rok podieľať na vytvorení novej kreatívnej idey kampane (o výsledku minuloročnej kampane si môžete prečítať v tomto článku). V roku 2022 nám organizátori znovu zverili do rúk marketingové zastrešenie kampane - a my sme mali tú česť sa na projekte zúčastniť ako jeden z hlavných mediálnych partnerov. 
 
Východiskovým bodom ankety je nájsť a oceniť najlepších zamestnancov v sociálnych službách. Tí sú často prehliadaní a nedostatočne ohodnotení. Poslaním Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce je upozorniť na ich šľachetnosť a vôľu v danej oblasti napriek tomu zotrvať. Môže pritom ísť o pracovníkov v sociálnych zariadeniach aj súkromné osoby. Našim zadaním bola tvorba kreatívneho návrhu celej kampane. 
 
Kampaň mala viesť k zvýšeniu povedomia o téme sociálnych služieb a informovať verejnosť o ocenení Dobré srdce s primárnym zámerom zberu prihlášok do ankety Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce 2022. 
 
RIEŠENIE
Pod našimi rukami vznikol videospot použitý v televíznej aj online reklame, ktorého hlavným odkazom bolo, že drobná i veľká pomoc je rovnako dôležitá. V duchu tejto dôležitej myšlienky sa niesla aj tvorba sprievodného contentu, vrátane obsahu sociálnych sietí. Kampaňou sme v ľuďoch podporili rozhodnutie poukázať na drobné - veľké činy konkrétnych pracovníkov v sociálnych službách, ktorí svoju veľkosť dokazujú starostlivosťou o ľudí, ktorí to potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných. 
 
Ako mediálny partner sme pomáhali aj s organizáciou eventu v poradí tretieho galavečera, ktorý sa konal v priestoroch Starej tržnice dňa 22. septembra 2022. Vďaka úspešne nastavenej kampani sa nám podarilo získať zodpovedajúce množstvo prihlášok na ocenenie Dobré Srdce, z ktorých vzišli víťazi celkovo v siedmych kategóriách. Tí boli následne odprezentovaní na galavečeri.
 

 
Ak sme ťa zaujali, zastav sa na kávu a pokecáme o tvojom novom projekte!

podobné projekty