Prvá Bratislavská Pekárenská

Prvá Bratislavská Pekárenská
Rok
2008
Klient
Prvá Bratislavská Pekárenská
Segment
Potraviny
Služby
Firemná identita
Zadanie

Prvá Bratislavská Pekárenská je najväčšia priemyselná pekáreň na západnom Slovensku, ktorá patrí do skupiny Penam. Zadaním bolo vytvoriť nové logo a celkovú identitu spoločnosti, ktorá bude na prvý pohľad prezentovať a vystihovať zameranie spoločnosti, jej veľkosť a hodnoty.

Riešenie

Pri návrhu identity sme vsadili na ručne písaný font, ktorý taktiež vystihuje aj samotné pečivo tvorené ľudskou rukou. Typografická časť loga dopĺňa symbol čerstvo upečených pecňov chleba na lopate. Súhra fontu a symbolu tvoria logo a celkovú identitu spoločnosti, ktorá pôsobí otvorene a ľudsky. Zároveň podčiarkuje dôveryhodnosť, ktorú si táto slovenská spoločnosť takejto veľkosti určite zaslúži. Logo spoločnosť PBP využíva od roku 2008.

Máte záujem o vytvorenie výnimočnej a funkčnej korporátnej identity? Radi vám pomôžeme.

Stratégia
  • Návrh loga
  • Tvorba dizajn manuálu

Tvorba loga pre značku Prvá Bratislavská Pekárenská

Výsledky
01
Tvorba nového loga