Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa
Rok
Klient
Prvá stavebná sporiteľňa
Segment
Financie
Služby
Reklamná kampaň
Zadanie

Prvá stavebná sporiteľňa patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti stavebného sporenia. Okrem toho poskytuje stavebné úvery a ďalšie príbuzné bankové produkty. Kampaň informovala o aktuálnych podmienkach na získanie stavebného úveru a slúžila na podporu predaja.

Riešenie

Našou úlohou bolo zabezpečiť produkciu a dodanie všetkých druhov POS materiálov, ktoré boli súčasťou reklamnej kampane. Taktiež napríklad navrhnúť a vytvoriť maketu lišiaka z kartónu v životnej veľkosti, atď.

Stratégia
  • Kreatíva
  • Grafické POS materiály
  • Nasadenie OOH kampane

Tvorba kampane pre klienta Prvá stavebná poisťovňa

Výsledky
01
Kreatívne idey
02
Grafické a textové materiály
03
Nasadenie OOH kampane