Rebuz

Rok
Klient
Rebuz
Segment
Reality
Služby
Firemná identita
Zadanie

Spoločnosť REBUZ je mladá realitná obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje nadštandardné služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Klient sa na nás obrátil pri tvorbe korporátnej identity, ktorá bude túto činnosť zobrazovať a identifikovať jej predmet podnikania.

Riešenie

Podmienkou bolo nezobrazovať v logu žiadne dvere, domček, kľúče či iné podobné prvky.

V návrhu sme vychádzali z kľukatej „cesty“ k vysnívanému bývaniu, ktorá býva občas obtiažna. Logo má symbolizovať jej uľahčenie. Dominantným prvkom je písmeno „R“ štylizované do formy cesty. Použili sme gradient, ktorý vytvára dojem odlesku a zároveň podčiarkuje dynamiku samotného prvku. Zvolili sme jednoduchú typografiu, ktorá pekne dopĺňa výrazný prvok. Touto kombináciou sme splnili účel a zadanie klienta.

Stratégia
  • Návrh loga
  • Tvorba dizajn manuálu

Výsledky
01
Tvorba nového loga