Sikla event

Rok
2023
Klient
Sikla Slovensko
Segment
Výrobca upevňovacích systémov
Služby
Organizácia eventu
Zadanie

Po požiadavke pripraviť nové sídlo spoločnosti SIKLA na otvorenie a zastrešiť kompletný branding novej budovy nasledovala ďalšia výzva. Zadaním bola komplexná organizácia eventu pri príležitosti otvorenia nového sídla slovenského zastúpenia spoločnosti.

Riešenie

Otvárací event sa konal dňa 19. októbra 2023. V súvislosti s uvedením nového sídla do prevádzky súvisel celý rad zadaní.

Našou úlohou bolo:

 • graficky a textovo pripraviť pozvánky, 
 • graficky navrhnúť navigačné polepy usmerňujúce hostí pri prehliadke budovy, 
 • zabezpečiť catering, 
 • technické zabezpečenie,
 • vyzdobenie budovy,
 • zabezpečenie staffu (čašníci, barmani, hostesky),
 • organizácia počas celého trvania akcie.

Akcie sa zúčastnilo viac ako 60 hostí z Nemecka, Poľska, Česka, Slovinska, Veľkej Británie, Maďarska a samozrejme aj množstvo slovenských klientov, zamestnancov a kolegov zo zahraničia v rámci koncernu.

Celý event mal hladký a plynulý priebeh. Nová budova je oficiálne pripravená slúžiť svojim zamestnancom a v imagons sa tešíme, že sme mohli byť súčasťou tejto významnej udalosti. 

Stratégia
 • grafická a textová príprava pozvánok
 • grafický návrh navigačných polepov
 • zabezpečenie cateringu 
 • technické zabezpečenie
 • vyzdobenie budovy
 • zabezpečenie staffu (čašníci, barmani, hostesky)
 • organizácia počas celého trvania akcie

Výsledky
01
Úspešné zorganizovanie eventu pri príležitosti otvorenia nového sídla spoločnosti