Sikla event

Sikla event
Rok
2023
Klient
Sikla Slovensko
Segment
Výrobca upevňovacích systémov
Služby
Organizácia eventu
Zadanie

Po požiadavke pripraviť nové sídlo spoločnosti SIKLA na otvorenie a zastrešiť kompletný branding novej budovy nasledovala ďalšia výzva. Zadaním bola komplexná organizácia eventu pri príležitosti otvorenia nového sídla slovenského zastúpenia spoločnosti.

Riešenie

Úspešne zorganizovaný event

Otvárací event sa konal dňa 19. októbra 2023. V súvislosti s uvedením nového sídla do prevádzky súvisel celý rad zadaní.

Našou úlohou bolo:

 • graficky a textovo pripraviť pozvánky, 
 • graficky navrhnúť navigačné polepy usmerňujúce hostí pri prehliadke budovy, 
 • zabezpečiť catering, 
 • technické zabezpečenie,
 • vyzdobenie budovy,
 • zabezpečenie staffu (čašníci, barmani, hostesky),
 • organizácia počas celého trvania akcie.

Akcie sa zúčastnilo viac ako 60 hostí z Nemecka, Poľska, Česka, Slovinska, Veľkej Británie, Maďarska a samozrejme aj množstvo slovenských klientov, zamestnancov a kolegov zo zahraničia v rámci koncernu.

Celý event mal hladký a plynulý priebeh. Nová budova je oficiálne pripravená slúžiť svojim zamestnancom a v imagons sa tešíme, že sme mohli byť súčasťou tejto významnej udalosti. 

Stratégia
 • grafická a textová príprava pozvánok
 • grafický návrh navigačných polepov
 • zabezpečenie cateringu 
 • technické zabezpečenie
 • vyzdobenie budovy
 • zabezpečenie staffu (čašníci, barmani, hostesky)
 • organizácia počas celého trvania akcie

Organizácia eventu pri príležitosti otvorenia nového sídla spoločnosti Sikla Slovensko

Výsledky
01
Úspešné zorganizovanie eventu pri príležitosti otvorenia nového sídla spoločnosti