Prvé marketingové kroky novovzniknutej značky

Prvé marketingové kroky novovzniknutej značky

Vstup novej značky na trh je nepochybne veľkou výzvou, no vďaka dostatočnej príprave a efektívnemu marketingovému plánu sa môže podariť. Pre úspešný vstup na trh a zároveň udržateľný rast brandu sú nevyhnutné viaceré kroky a my si ich v tomto článku postupne predstavíme.

Výskum trhu

Úplne prvým krokom, ktorý v žiadnom prípade neodporúčame podceniť, je prieskum trhu. V marketingu platí, že pred vykonaním dôležitých rozhodnutí je potrebné mať v rukách dostatok informácií. Cieľom každej značky je uspokojenie potrieb jej zákazníkov, preto je nevyhnutné tieto potreby dobre poznať. V opačnom prípade sa môže stať, že vstupné náklady budú vzhľadom k neistej nákladovosti neúmerne vysoké. 

Na čo slúži marketingový výskum? 

Prieskum pri vstupe značky na trh slúži predovšetkým na získanie znalosti o potrebách a preferenciách potenciálnych zákazníkov. Mal by tiež dopomôcť k vytvoreniu komplexného obrazu o priamej i nepriamej konkurencii, k zisteniu prípadných nedostatkov na trhu, o ktoré by mohol byť záujem. 

 

Každý výskum, rovnako aj marketingový, je možné rozdeliť do dvoch skupín: kvalitatívny a kvantitatívny. Výsledkom kvantitatívneho výskumu sú predovšetkým presné čísla a štatistiky. Kvalitatívny prieskum má zase za úlohu zistiť rozšírenejšie informácie, ako napr. pocity, postoje a dôvody konania zákazníka. 

 

Pri realizácii výskumov sa používajú rôzne postupy, môže ísť najčastejšie o dotazníky, ale aj individuálne rozhovory alebo focus groups, teda riadené rozhovory pod dohľadom odborníka.

 

Postup pri tvorbe marketingového prieskumu by mal byť vždy dobre naplánovaný a mal by pozostávať z nasledujúcich krokov:

 

  • definovanie problému, 
  • stanovenie cieľov,
  • vlastná analýza (získaná z voľne dostupných demografických údajov),
  • tvorba dotazníka, resp. otázok,
  • zber dát, 
  • následné vyhodnotenie, analýza výsledkov a sformulovanie záverov.

Poznanie cieľovej skupiny

Prieskum trhu vedie k poznaniu cieľovej skupiny. Analýza primárnej a sekundárnej cieľovej skupiny pozostáva z jej poznania (Kto ju tvorí? Kde sa nachádza? Aké rieši problémy? Aké má hodnoty a postoje? Aké sú jej potreby a želania?), z určenia typu médií, ktoré prijíma a z následného určenia persón. Viac o analýze a syntéze cieľovej skupiny ako aj vytvorení konverznej cesty sa dočítate v blogu, kde nájdete odpovede na otázku Ako začína celý marketingový proces?

Komplexná marketingová stratégia 

Znakom každej silnej a perspektívnej značky je základné stanovenie jej hodnôt a cieľov. Tie je možné určiť na základe špecifických odlišností brandu, teda na základe toho, čo robí značku jedinečnou. Ide o konkrétnu výhodu, vďaka ktorej váš produkt a služby vyniknú v porovnaní s ostatnými konkurentmi na trhu. V marketingu sa pre tento termín používa označenie USP (Unique Selling Proposition). 

 

USP môže zahŕňať vytvorenie atraktívneho príbehu za vznikom značky, ktorý zákazníkom umožní spojiť sa s ňou na emocionálnej úrovni. Komplexná stratégia značky zároveň zahŕňa odpovede na otázky ako: 

 

  • Aký je hlavný zámer značky? (Prečo značka vznikla?)
  • Aké sú základné zásady, hodnoty a posolstvá značky?
  • Aký prínos má značka pre svojich zákazníkov?
  • Ako je možné značku ďalej rozvíjať a budovať v zmysle jej základných hodnôt?

Tvorba vizuálnej identity

Kľúčovou súčasťou stratégie značky je definovanie jej vizuálnej identity. Ľahko rozpoznateľná vizuálna identita je základným stavebným kameňom úspechu. Od loga po príbeh značky, všetko by malo jasne a konzistentne komunikovať hodnoty brandu. Zákazník by mal byť schopný si s konkrétnou značkou spojiť akúkoľvek jej komunikáciu či grafický materiál. Viac o nastavení vizuálnej identity sa dočítate v našom ďalšom článku.

Tvorba marketingovej stratégie novovzniknutej značky 

Efektívna a správne nastavená marketingová komunikácia zohráva kľúčovú rolu pri zvyšovaní povedomia o značke. V dnešnej digitálnej dobe existuje množstvo kanálov, ktoré je možné využiť - sociálne médiá, online platenú reklamu (PPC), e-mail marketing, SEO, obsahový marketing. 

 

Netreba zabúdať ani na tradičné médiá, OOH (Out Of Home) reklamu a ďalšie, vrátane netradičnejších možností, ako je napr. guerilla marketing. Integrovaná stratégia zahŕňa efektívne využívanie týchto kanálov pre zasiahnutie širokej cieľovej skupiny.

 

Pri budovaní povedomia online je dôležité vytvoriť optimalizovanú webovú stránku s ohľadom na UI/UX, teda s ohľadom na samotného používateľa a jeho čo najjednoduchšiu orientáciu na stránke. 

 

V súčasnosti sú pre novovzniknuté značky obzvlášť dôležité sociálne siete, ktoré umožňujú rýchle šírenie informácií, budovanie komunity a poskytujú priestor na interakciu so zákazníkmi. V rámci naplnenia obsahovej stratégie je však dôležité pridávať zaujímavý obsah, ktorý prináša to, čo užívatelia na sieťach naozaj hľadajú – predovšetkým zábavu. 

 

Výber marketingových kanálov sa odvíja od cieľovej skupiny a len od nej závisí, aký pomer online a offline kanálov je ten pravý presne pre vašu značku. To, čo niektorej firme výborne funguje, inej nemusí vôbec. Marketing má totiž neuveriteľné množstvo možností, akými sa dá dostať k správnemu publiku a nasmerovať ho k želanej akcii. Recept na dobre uvarený marketingový mix nájdete v ďalšom článku.

Testovanie a získavanie spätnej väzby

Dynamický trh si vyžaduje neustále prispôsobovanie. Aby bolo možné vyhodnotiť, či je vaša stratégia úspešná, je dôležité určiť si ciele prostredníctvom KPI (kľúčové ukazovatele výkonu). Podľa výsledkov prispôsobujte ďalšie kroky a testujte, čo najlepšie zaberá v rámci produktov, služieb aj samotnej marketingovej stratégie. 

 

Rovnako dôležité je získavanie spätnej väzby od zákazníkov. Vďaka feedbacku, či už prostredníctvom ankiet, recenzií alebo priamych interakcií so zákazníkmi, dokážete najlepšie porozumieť, čo si zákazníci myslia o produktoch alebo službách značky. Nezabúdajte, že každý, aj negatívny feedback prispieva k udržateľnému rastu.

Ako vstúpiť na trh hladko a s prehľadom?

Na danú otázku, samozrejme, neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpoveď. Vstup nového hráča na trh si vyžaduje systematický prístup a dôkladné plánovanie. Vyššie uvedené kroky spolu s ochotou prijímať výzvy a výdržou neprestávať sa zaujímať o potreby zákazníkov poskytujú slušný základ „návodu na úspech“ novej i zabehnutej značky. 

 

Vstup značky na trh je však, ako už asi tušíte, o niečo náročnejší a nedá sa zhrnúť do žiadneho zaručeného receptu. V imagons vám však radi pomôžeme vo všetkých marketingových aspektoch, na podobné výzvy sa mimoriadne tešíme :)

Paulína Slovíková
Paulína Slovíková
Paulína Slovíková

Úlohou Paulíny je hrať sa so slovami a v našom tíme zastáva pozíciu copywriterky. Je majsterkou slova, pod jej rukami sa myšlienky našich klientov zhmotňujú v podobe textov najrôznejšieho druhu. Kreatívne headliny ku kampaniam, výstižné texty na sociálne siete, alebo aj dhšie texty na blogy a weby - žiadne zadanie ani téma jej nie sú cudzie. 

 

Uzdu svojej fantázii popúšťa okrem písania aj pri vytváraní make-upu, keďže sa vo voľnom čase venuje líčeniu. Ak ju práve nenájdete za počítačom alebo so štetcom v ruke, pravdepodobne bude niekde na cestách alebo doma čítať knihu či sledovať romantické seriály.