Analýza & Stratégia

Doprajte si dlhodobý plán

Marketingová analýza

Marketingová analýza je kľúčový proces, ktorý pomáha značke určiť jej miesto na trhu, identifikovať konkurenciu, demografiu, potreby a nákupné správanie cieľového publika. Zahŕňa zhromažďovanie a analýzu údajov na prijímanie informovaných rozhodnutí o marketingových stratégiách a kampaniach. Komplexná analýza pomáha identifikovať príležitosti, posúdiť preferencie zákazníkov a určiť najefektívnejšie spôsoby, ako osloviť zákazníkov.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je dynamický proces, ktorý zahŕňa celkový plán a prístup pre dosiahnutie marketingových cieľov značky. Zahŕňa prijímanie strategických rozhodnutí o vývoji produktov, cenách, distribučných kanáloch a propagačných aktivitách s cieľom efektívne osloviť a zapojiť cieľové publikum. Dobre definovaná marketingová stratégia pomáha podnikom odlíšiť sa od konkurencie a budovať silné povedomie o značke a lojalitu zákazníkov.

Ako to prebieha
Osobná komunikácia
1
Osobná komunikácia
Prieskum trhu
2
Prieskum trhu
Návrh stratégie
3
Návrh stratégie
Aplikácia komunikácie
4
Aplikácia komunikácie
Kontroling a monitoring
5
Kontroling a monitoring
Reporting a konzultácia výsledkov
6
Reporting a konzultácia výsledkov

Poďte si to imagons