Reklamná kampaň

Doprajte si výsledky.

Online alebo offline kampaň? Doprajte si pozornosť v oboch priestoroch! Hlavným cieľom nášho omnichannel marketingu je poskytnúť spotrebiteľovi dokonale plynulý zážitok a zjednotiť všetky komunikačné kanály značky. Komunikácia vďaka tomu pôsobí konzistentne.

Prečo omnichannel marketing?

Vďaka omni môžu zákazníci začať nákup Google vyhľadávaním a dokončiť ho v predajni. Môžu začať riešiť svoj problém na sociálnej sieti a dokončiť ho na linke podpory bez toho, aby ho museli opätovne vysvetľovať. Z centra kanálov tak vystupuje značka a púšťa doňho zákazníka.

Je však samozrejmé, že každý brand má svoje vlastné špecifiká a potreby, ktoré definujeme a plne rešpektujeme. Pozrime sa spoločne na najvhodnejšie spôsoby a komunikačné kanály, cez ktoré sa vaša značka prihovorí vášmu publiku.

Ako to prebieha
TV, rozhlas, print
1
TV, rozhlas, print
Online - sociálne siete a digitálne médiá, Google Ads - PPC
2
Online - sociálne siete a digitálne médiá, Google Ads - PPC
OOH, guerilla
3
OOH, guerilla
POS, POP, sales promotion, direct marketing
4
POS, POP, sales promotion, direct marketing
Nákup médií
5
Nákup médií
Monitoring a reporting
6
Monitoring a reporting

Poďte si to imagons