Majú brand archetypy stále svoje miesto v modernom marketingu?

Cieľom každej marketingovej stratégie je pomáhať značkám komunikovať svoje posolstvo cieľovému publiku a vytvárať s ním spojenie. Už desiatky rokov sa marketéri pri určení marketingovej stratégie a smerovania značky spoliehali na archetypy, ktorých úlohou je svojmu publiku sprostredkovať hlavné hodnoty značky. V dnešnom rýchlom a neustále sa meniacom marketingovom prostredí však samotné používanie archetypov nemusí stačiť na zaujatie a udržanie spotrebiteľov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako je možné vylúčiť archetypy z marketingovej komunikácie a aké nové spôsoby komunikácie s cieľovým publikom je možné využiť.

Čo sú archetypy v marketingovej komunikácii?

Archetypy sú univerzálne symboly a znaky, ktoré zastupujú špecifické ľudské vlastnosti, správanie a hodnoty. V marketingu sa archetypy používajú na vytvorenie osobnosti značky, ktorá rezonuje s cieľovým publikom. Značky často používajú archetypy vo svojej marketingovej komunikácii, aby vytvorili emocionálne spojenie so svojím publikom a odlíšili sa od svojich konkurentov. Viac o tom, čo sú archetypy a ako môžu pomôcť značke sa môžete dočítať v našom ďalšom blogu.

Používať či nepoužívať archetypy?

Hoci určenie komunikačnej stratégie na základe brand archetypu môže byť efektívne, spoliehať sa len na archetypy môže viesť k obmedzeniu kreativity a relevantnosti značky. Dnešní spotrebitelia sú rôznorodejší a komplexnejší ako kedykoľvek predtým a prirodzene očakávajú, že značky budú rozumieť ich individuálnym potrebám a túžbam. Samotné používanie archetypov nemusí stačiť na upútanie pozornosti tohto rôznorodého publika a môže dokonca viesť k tomu, že značka bude vnímaná ako zastaraná alebo irelevantná.

Nové spôsoby komunikácie s cieľovým publikom

Na vytvorenie hlbšieho a zmysluplnejšieho spojenia so svojím publikom môžu mať niektoré značky chuť prekonať archetypy, ísť viac do hĺbky a prijať personalizovanejší prístup k marketingovej komunikácii. V praxi to znamená, že prijmú rozmanitosť svojho publika, využívajú rozprávanie príbehov, sústreďujú sa na skúsenosti a sú autentické. Zhrnuli sme niekoľko nových spôsobov, ako komunikovať s cieľovým publikom:

Rozmanitosť a inklúzia

Spotrebitelia si dnes cenia značky, ktoré tieto hodnoty odrážajú vo svojej marketingovej komunikácii a dokážu s nimi lepšie rezonovať. Značky môžu vo svojich reklamách a marketingových kampaniach využívať skutočných ľudí z rôznych prostredí, aby vytvorili komplexnejšie posolstvo.

Rozprávanie príbehov

Príbehy sú účinným spôsobom, ako so spotrebiteľmi a vytvoriť emocionálne spojenie. Značky dokážu pomocou príbehov prezentovať svoje hodnoty, poslanie a účel spôsobom, ktorý rezonuje s ich publikom.

Poskytnutie zážitkov

Spotrebitelia vedia oceniť, ak im značka ponúkne nejaký výnimočný zážitok a vďaka tomu si ju zapamätajú, či dokonca obľúbia. Pre vytvorenie nezabudnuteľného a pútavého zážitku pre svoje publikum sa do popredia čoraz viac pretláča napríklad skúsenosť s metaverse. Ide však o mimoriadne náročnú, zdĺhavú a finančne náročnú možnosť - a práve z toho benefitujú „veľké ryby“, ktoré si to môžu vo všetkých smeroch dovoliť.

Autenticita

Autenticita je v dnešnom marketingu kľúčová. Spotrebitelia vedia rýchlo rozpoznať neautentické informácie, čo môže nenávratne poškodiť reputáciu značky. Značky musia byť vo svojej komunikácii úprimné a transparentné a vyhýbať sa používaniu manipulatívnych taktík.

Záver

Značky sa musia neustále stále flexibilnejšie a pohotovejšie prispôsobovať čoraz náročnejšiemu publiku. Využívanie archetypálneho určenia značky, ktoré brandu vymedzuje jasné hranice, sa preto môže javiť ako zastaralé a skostnatené. Staré dobré archetypy však Carl Gustav Jung určil a podrobne rozpitval už pred viac ako sto rokmi a v priebehu rokov pomohli určiť smerovanie nejednej zvučnej značky. Čo s nimi v súčasnom marketingu? Ich radikálne zavrhnutie by zrejme neodporučil žiaden marketingový stratég. Okrem toho, len ťažko by ste hľadali marketingovú cestu, ktorú ešte nejaký odborník nezavrhol.
 
Spojenie s jedinečným a všeobecným archetypom nedáva zmysel, keď sa ako značka snažíte odlíšiť. Existujú však spôsoby, ako negovať ich nevýhody a zosilniť ich plusy. Pre dosiahnutie čo najväčšej komplexnosti je vhodné určiť si viaceré archetypy. Najlepším riešením je vybrať jeden primárny a ďalšie sekundárne archetypy, ktoré ho dopĺňajú a podľa situácie sa odrážajú v komunikácii a vizuálnej identite značky. Archetypy už viac síce nezohrávajú takú rolu, ako kedysi, no môžu a pravdepodobne aj budú slúžiť ako prvotný odrazový mostík pri tvorbe každej premyslenej marketingovej stratégie.
Paulína Slovíková
Paulína Slovíková

Úlohou Paulíny je hrať sa so slovami a v našom tíme zastáva pozíciu copywriterky. Je majsterkou slova, pod jej rukami sa myšlienky našich klientov zhmotňujú v podobe textov najrôznejšieho druhu. Kreatívne headliny ku kampaniam, výstižné texty na sociálne siete, alebo aj dhšie texty na blogy a weby - žiadne zadanie ani téma jej nie sú cudzie. 

 

Uzdu svojej fantázii popúšťa okrem písania aj pri vytváraní make-upu, keďže sa vo voľnom čase venuje líčeniu. Ak ju práve nenájdete za počítačom alebo so štetcom v ruke, pravdepodobne bude niekde na cestách alebo doma čítať knihu či sledovať romantické seriály.